Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Hopp til innhold

EIENDOMMEN

bilde

Eiendommen består av 330.000 daa skog og utmark. Gården har 150 daa dyrket mark. Driftsbygningen, som fram til midten av 80-tallet ble benyttet til melkeproduksjon, brukes i dag til lager og flisfyringsanlegg. På gården står 4 fredede bygninger. Én av disse blir benyttet til bolig. Det eldste bygget er fra ca. 1550. Selve tunet er også fredet.

VIRKSOMHET

bilde

Mathiesen - Atna AS har skogbruk som sin hovedvirksomhet. Utleie av jakt og hytter/koier utgjør også en viktig del av eiendommens ressursgrunnlag. Jordbruket består av grasproduksjon for salg eller evt. viltstelltiltak. I Sollia ved foten av Rondane har vi etablert et høystandard hyttefelt med store byggeklare tomter. I tillegg er det søkt om å etablere et minikraftverk i en av de mange bekker og elver på eiendommen.


bilde

BLÅFJELLIA HYTTEGREND

Hytteområdet Blåfjellia har totalt 65 store tomter på 3-5 dekar. De er opparbeidet med adkomstvei, vann, avløp, strøm og tilgang til bredbånd. Området ligger lengst nord i Stor-Elvdal kommune, i Sollia ved foten av Rondane og Alvdal Vestfjell. Tomtene ligger fra 800-900 moh. med Gravskarhøgda (1.767 moh), kommunens høyeste topp, i ryggen. Området har en eksklusiv beliggenhet tett opptil Rondane Nasjonalpark og andre særpregede og naturskjønne omgivelser.
Les mer på blaafjellia.no

Share on Facebook

Logg inn